Monthly Archives: June 2017

ศิลปะจีนบนชุดกี่เพ้าที่สวยงาม

ศิลปะจีน เป็นอีกหนึ่งศิลปะที่ทรงเสน่ห์มากที่สุดรูปร่างหนึ่งของโลก เพราะว่าเป็นรูปแบบของศิลปะที่มีความยาวนานทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ที่เชื่อมกันอย่างเป็นที่ดึงดูดทั้งในมุมประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตพร้อมกับประเพณีนิยม เช่นเดียวกับชุดบ่อยชาติของจีนอย่างกี่เพ้า หรือ ฉีผาว ที่ถือเป็นอีกหนึ่งลักษณะเฉพาะที่อย่างหนึ่งของชาวจีนเช่นกัน  โดยชุดกี่เพ้านี้มีรูปพรรณเป็นเดรสแบบชิ้นเดียว ใช้ผ้าผืนเดียวในการตัดตลอดทั้งตัว มีการปักการระบายสีที่งามในแบบจีน ความยาวของชุดจะยาวปกคลุมท่อนขา และผ่าตลอดตัวเพื่อให้ก้าวขาได้ง่าย มีความพิเศษตรงที่ชุดกี่เพ้านี้มักจะมีการตัดเย็บให้พอดีตัว เพื่อเน้นให้เห็นถึงรูปทรง ทั้งอก กะเอว ตะโพก รวมถึงเรียวขา ของผู้สวมใส่ จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องแต่งกายประจำชาติที่ได้รับฉายาว่าเป็นชุดที่กลบแต่เปิดหัวใจและช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับผู้พบเห็นได้ไม่น้อยทีเดียว นอกจากนี้ชุดกี่เพ้า ยังเสมอเหมือนตัวแทนในการสอนข้อความแต่ละยุคสมัยของจีนผ่านลายปักผ้าบนชุดกี่เพ้าซึ่งมักจะนิยมปักภาพของภาพดอกไม้  ทิวทัศน์ หรืออาจสอดแทรกความนิยมในระยะนั้นผ่านเนื้อเรื่องที่ปักบนชุดแทนหน้ากระดาษและตัวหมึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นชุดที่สวมใส่ในราชสำนักนั้นก็จะนิยมปักลวดลายเช่น ลายมังกร 5 นิ้ว เครื่องหมายของรัชทายาท และมังกร 9 นิ้ว สื่อถึงจักรพรรดิและจักรพรรดินีเพื่อแสดงถึงเครื่องหมายของความมีประสิทธิภาพ หรือสื่อถึงการมีอายุที่ยืนยาวกับสุขภาพดีของผู้ใส่อีกด้วย  

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on ศิลปะจีนบนชุดกี่เพ้าที่สวยงาม