Monthly Archives: October 2014

การดำเนินชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนไปตาม โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การดำเนินชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนไปตาม โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้ นอกจากจะมีคุณสมบัติในการสื่อสารทางเสียงแล้วยังมีความสามารถอื่นอีก  เช่น  สนับสนุนการสื่อสารด้วยข้อความ เช่น SMS ,การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต, การสื่อสารด้วยแบบ Multimedia เช่น MMS, นาฬิกา, นาฬิกาปลุก, นาฬิกาจับเวลา, ปฏิทิน, ตารางนัดหมาย    รวมไปถึงความสามารถในการรองรับแอปพลิเคชันของจาวาเช่น เกมส์ต่างๆได้   และเจ้ามือถือนี่เองก็กลับเป็นที่สิ่งเปลี่ยนแปลงไลน์สไตล์ของชีวิตคนได้   ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมือถือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่น ในสายตาของวัยรุ่น โทรศัพท์มือถือมิได้มีฐานะเป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการสนทนาระหว่างกันและกันเท่านั้น แต่โทรศัพท์มือถือกับกลายเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยที่5 ในชีวิตของพวกเขาไปเรียบร้อยแล้ว  มือถือยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของตนเอง โดยผ่านการเลือกภาพพักหน้าจอที่แปลกใหม่ การใช้เสียงเรียกเข้า (Ringtone) ที่ทันสมัย และไม่ซ้ำใคร การเลือกเสียงรอสาย (Calling Melody) ที่ตรงกับความชอบ และการเลือกใช้กรอบมือถือที่แสดงบุคลิก และความเป็นตัวตนของพวกเขา   นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือในสายตาวัยรุ่นยังเป็นเครื่องมือแสดงสถานะทางสังคม ที่สร้างความภูมิใจ … Continue reading

Posted in อินเตอร์เน็ต | Comments Off on การดำเนินชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนไปตาม โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้