คอนกรีตราคาถูกมีความสำคัญต่อการเลือกอย่างไร

คอนกรีตราคาถูกเป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างสมัยใหม่ เหตุผลก็คือไม่มีวัสดุอื่นที่สามารถให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับคอนกรีต การใช้คอนกรีตเพื่อการก่อสร้างมีข้อได้เปรียบที่ดีเช่นความสะดวกในการใช้งานและความแข็งแรง เมื่อคอนกรีตอยู่ในรูปของเหลวมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะใช้ แต่เมื่อแห้งมันให้ความแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อที่จะมีอายุหลายปี แม้ว่าคอนกรีตจะเป็นแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจากพื้นคอนกรีตการสร้างฐานรากสะพานและอุโมงค์อาจมีปัญหากับคอนกรีตตามเวลา ปัญหาบางอย่างที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ความแข็งแรงโดยรวมของคอนกรีตและการกัดกร่อนเนื่องจากคอนกรีตสัมผัสกับความชื้นมากเกินไป

นอกจากนี้องค์ประกอบของดินโดยรอบยังอาจทำให้เกิดปัญหาบางอย่าง ไม่เพียง แต่วัสดุที่มีคุณภาพต่ำและคอนกรีตผสมที่ไม่ถูกต้องอาจเสียค่าใช้จ่ายได้ในภายหลัง แต่ก็อาจเป็นอันตรายได้หากผลที่ได้จะลดความแข็งแรงของคอนกรีต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ขอแนะนำให้ใช้คอนกรีตราคาถูกที่มีคุณภาพสูงตลอดเวลาและให้ความระมัดระวังต่อปัญหาที่อาจเกิดกับคอนกรีตส่วนปัญหาคอนกรีตที่พบมากที่สุด ได้แก่

ของคอนกรีตราคาถูกจะสร้างเป็นผงหลวมซึ่งบ่งชี้ว่าพื้นผิวคอนกรีตล่มสลาย ซึ่งอาจเกิดจากการตกเลือดในคอนกรีตระหว่างการตกแต่ง ซึ่งอาจทำให้คอนกรีตมีอัตราส่วนน้ำสูงทำให้พื้นผิวอ่อนลง สาเหตุเพิ่มเติมของปัญหาที่เป็นรูปธรรมนี้อาจรวมถึงการใช้เครื่องทำความร้อนในระหว่างการทำงานของสภาพอากาศหนาวเย็นโดยไม่มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอซึ่งอาจทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือทำให้พื้นผิวของคอนกรีตลุกลาม

กระบวนการแช่แข็งและละลายของคอนกรีตสำเร็จรูปมักทำให้เกิดคราบและลอก บางส่วนของปัจจัยที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้รวมถึงการไม่ใช้คอนกรีต อากาศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันคอนกรีตจากผลกระทบของการแช่แข็งและการละลาย นอกจากนี้หากมีแคลเซียมคลอไรด์ที่ใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหากับการปอกเปลือกและการพัน สถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจทำให้คอนกรีตเป็นเกล็ดและเปลือกรวมถึงการทำงานพื้นผิวของคอนกรีตมากเกินไปการบ่มไม่เพียงพอการตกน้ำหรือการใช้

ในบางกรณีพื้นผิวของคอนกรีตอาจเริ่มก่อตัวเป็นเครือข่ายของรอยแตกละเอียด ปัญหานี้มักเกิดขึ้นเมื่อใช้ขั้นตอนการอบแห้งอย่างรวดเร็วหรือมีการบ่มคอนกรีตไม่เพียงพอ ปัจจัยอื่น ๆ อาจรวมถึงน้ำบนพื้นผิวระหว่างการตกแต่งหรือการโรยของซีเมนต์บนพื้นผิวเพื่อให้น้ำไหลซึม สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดที่รอยแตกของคอนกรีตราคาถูกเกิดจากการขยายตัวและหดตัวของคอนกรีตโดยปราศจากวิธีการในการบรรเทาความเครียดอาจเป็นผลมาจากการเชื่อมต่อการหดตัวและการตั้งถิ่นฐานที่ไม่เหมาะสม ปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาการแช่แข็งและละลายน้ำแข็งหรือความยับยั้งชั่งใจภายนอกเช่นพื้น สนใจเเพิ่มเติมที ่https://www.carcement.com

 

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.