การตั้งเสาเข็มไมโครไพล์ชนิดกดเกี่ยวกับระบบไฮโดรลิกก้าวหน้า

เสาเข็มไมโครไพล์ประเภทกดเกี่ยวกับระบบไฮโดรลิก

โดยเสาเข็มไมโครไพล์ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเสริมความสามารถเฉพาะในการรับความหนักเบาให้กับโครงที่มีการทรุด โดยเสาจะโดนกดลงไปยังชั้นดินแข็งเพื่อสามารถรองรับนํ้าหนักของโครงร่างได้เป็นหนึ่งวิถีทางที่ถูกออกแบบมาให้รองโดยเฉพาะด้วยช่างมือเก๋าและการทำงานอย่างมืออาชีพ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (สำหรับงานสร้างและต่อเติมใหม่)

เสาเข็มไมโครไพล์ เป็น เสาหลักขนาดเล็กที่มีสัดส่วนน้อยกว่า 25 เซ็นติเมตร ใช้กับงานเค้าโครงขนาดย่อมที่ประสงค์ประสิทธิภาพในการรองรับความหนักเบาราว 20-30 ตันต่อต้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ ลดแรงกระเทือนขณะกระทำการตีและ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริเวณหน้างาน

คุณสมบัติพิเศษของเสาเข็มไมโครไพล์

  • ปั้นจั่นถูก ดีไซน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สามารถเข้ามาพื้นขนาดย่อมได้ โดยมีขนาดคร่าวๆ 1.2×2.5 เมตร พร้อมทั้งสูงเพียง 2.5 เมตร
  • ใสสะอาด ไร้ดินโคลน แน่นหนาและคงทนถาวร
  • สามารถตีได้ลึกกระทั่งถึงชั้นดินดาล พร้อมทั้งทดสอบได้ง่าย
  • แน่นอนในคุณลักษณะการรองรับน้ำหนัก สามารถรองรับน้ำหนักตามที่วิศวกรดีไซน์ไว้ โดยอาจจะรองรับน้ำหนักไม่เป็นอันตรายได้ 20-30 ตันต่อต้น
  • อาจจะตอกชิดกำแพง โครงกระจก ฝาผนังบ้านได้ โดยไม่มีแรงกระเทือน ทำให้เค้าโครงเดิมไม่แตกร้าว และไม่มีการก่อปัญหาให้กับตึกใกล้เคียง

ขนาดเสาหลัก

  • I18 load design ที่ 22 ตันต่อต้น
  • I22 load design ที่ 28 ตันต่อต้น

ถ้าหากประสงค์ข่าวสารเพิ่มเข้าที่ https://www.jatgroundexpert.com

This entry was posted in บริการ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.