ช่องทางรวยด้วยอินเตอร์เน็ต

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้มีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก  เพราะทำให้วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบัน  และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้ทราบเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ตจะมีมากมายหลายรูปแบบเพื่อสนองความสนใจและความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม  อินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกแหล่งสารสนเทศสำคัญ เพราะสามารถค้นหาสิ่งที่ตนสนใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด  หรือแม้แต่การรับรู้ข่าวสารทั่วโลกก็สามารถอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ได้เช่นกัน และเพราะเหตุนี้อินเตอร์เน็ตจึงเป็นส่วนสำคัญที่เหล่าบรรดาธุรกิจต่างๆ นำประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตนี้มาใช้เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก

การนำอินเทอร์เน็ตมาใช้งานธุรกิจมีหลากหลายประเภทด้วยกัน

ในด้านธุรกิจการศึกษา (Education) เช่น

 1. การเรียนรู้ผ่ารนระบบอินเทอร์เน็ต
 2. การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน
 3. การดุผลการเรียน

ในทางด้านธุรกิจการเงินและการธนาคาร (Finance)  เช่น

 1. การให้บริการกับลูกค้าด้านการเงิน
 2. การฝากเงิน การโอนเงิน และการถอนเงิน
 3. การชำระค่าบริการต่างๆ เป็นต้น

ในงานทางด้านธุรกิจโรงแรม (Hotel) เช่น

 1. การเข้าไปดูรายละเอียดสถานที่่พัก
 2. การสั่งจองที่พัก
 3. การบันทึกข้อมูลการเข้าพัก และการแจ้งเตือนห้องพักของลูกค้า
 4. การชำระค่าห้อง เป็นต้น

การนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานทางด้านธุรกิจสายการบิน (Airway)

 1. การตรวจดูตารางการบิน
 2. การจองตั๋วเครื่องบิน
 3. การยกเลิกเที่ยวบิน
 4. การสำรองที่นั่งล่วงหน้าเป็นต้น

ในงานทางด้านธุรกิจการแพทย์ (Medical Profession) เช่น

 1. การให้บริการทางด้านการแพทย์
 2. การค้นหาประวัติของคนไข้
 3. การวินิจฉัยโลก
 4. การเอ็กซเรย์
 5. การชำระเงินค่ารักษา เป็นต้น

ในงานทางด้านธุรกิจบันเทิง เช่น

 1. การจองตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้า
 2. การดูตารางการฉายภาพยนตร์
 3. การฉายภาพยนตร์ตัวอย่าง
 4. การฟังเพลงและการดูละครย้อนหลัง

การนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในงานทางด้านธุรกิจการสื่อสาร (Communication) เช่น

 1. การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 2. การเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร

การนำอินเทอร์เน็ตมาในงานทางด้านธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange) เช่น

 1. การดูข้อมูลการซื้อ-ขายหุ้น
 2. การดูสถิติการขึ้น-ลงของหุ้น

การนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานทางด้านธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Printing Media) เช่น

 1. การส่งรูปภาพหรือข่าวสารให้สำนักงานข่าว
 2. การดูข้อมูลข่าวสารประจำวัน
This entry was posted in อินเตอร์เน็ต and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.