ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

สังคมไทยในยุคปัจจุบัน มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์, MP-3 และ IPOD รวมไปถึงอุปกรณ์เสริม ได้แก่ Bluetooth, Small talk หรือ Hand free ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องมือสื่อสารอย่างเดียวเท่านั้น ยังใช้ในการดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เล่นเกม รวมถึงการส่ง e-mail หรือการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต บริการข้อมูลข่าวสาร และชำระค่าใช้บริการต่าง ๆ ช่วยในการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิผลแม้ในระหว่างการเดินทาง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้หากใช้อย่างไม่ถูกวิธีก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้เช่นกัน

โทรศัพท์มือถือได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารพื้นฐานที่พบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ใช้เป็นโทรศัพท์เท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต การส่งข้อความ และบันทีกโลก

แต่น่าเสียดายที่โทรศัพท์มือถือไม่ได้รับการออกแบบมาให้รองรับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือจะป้องกันการติดต่อสื่อสารของคุณได้ไม่ดี โทรศัพท์มือถือยังทำให้คุณต้องเสี่ยงต่อการถูกสอดส่องในรูปแบบใหม่ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมเครื่องได้น้อยกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือแล็ปท็อป เปลี่ยนระบบปฏิบัติการได้ยากกว่า ตรวจหาการโจมตีจากมัลแวร์ได้ยากกว่า ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแทนซอฟต์แวร์ที่ขายรวมได้ยากกว่า และป้องกันผู้อื่น อย่างเช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จากการตรวจสอบวิธีการที่คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ยากกว่า นอกจากนี้ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออาจประกาศว่าโทรศัพท์มือถือของคุณล้าสมัยแล้ว และหยุดให้บริการปรับปรุงซอฟต์แวร์ รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาการรักษาความปลอดภัย ซึ่งในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถหาวิธีอื่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ปัญหาบางอย่างเหล่านี้อาจสามารถแก้ไขได้ โดยการใช้งานซอฟต์แวร์การป้องกันความเป็นส่วนตัวของบริษัทภายนอก แต่ปัญหาบางอย่างก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ในที่นี้ เราจะอธิบายว่าโทรศัพท์เอื้อต่อการถูกสอดส่องและทำลายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้อย่างไรบ้าง

This entry was posted in อินเตอร์เน็ต and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.